Chương trình phát triển

Tiếng Anh theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR)
phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu tại  trường Lê Quý Đôn - Long Bình Tân. 
Xem chi tiết
Tin học quốc tế
Học 3 chương trình Tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, giúp thành thục khả năng sử dụng, được dự thi chứng chỉ MOS có giá trị toàn cầu
Xem chi tiết
Kỹ năng sống
là chương trình rèn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng mềm, các giá trị sống cho học sinh. Đặc biệt, từ năm học 2021-2022, Nhà trường đưa vào giảng dạy chương trình Lãnh đạo bản thân - Leader in Me (LiM), giúp các em làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống với 7 thói quen hiệu quả. 
Xem chi tiết