Chương trình phát triển

Chương trình Tiếng Anh tăng cường (IEP)

Chương trình Tiếng Anh tăng cường (IEP): Học tập tăng cường tiếng Anh với giáo viên Việt Nam và nước ngoài, 6-8 tiết/tuần, 2-3 tiết với giáo viên nước ngoài
Chuẩn đầu ra THPT: Năng lực tiếng Anh tương đương Chứng chỉ IELTS 4.5-5.0

 

 

Xem chi tiết
Tin học quốc tế
Học 3 chương trình Tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, giúp thành thục khả năng sử dụng, được dự thi chứng chỉ MOS có giá trị toàn cầu
Xem chi tiết
Kỹ năng sống
Là chương trình rèn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng mềm, các giá trị sống cho học sinh. Đặc biệt, từ năm học 2021-2022, Nhà trường đưa vào giảng dạy chương trình Lãnh đạo bản thân - Leader in Me (LiM), giúp các em làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống với 7 thói quen hiệu quả. 
Xem chi tiết