Thành tích

Thành tích học tập
Thành tích học tập
Nhiều năm liền tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100% và tỷ lệ học sinh đủ điều kiện vào các trường Đại học - Cao đẳng đạt 98%.