Quy trình tuyển sinh

1/ Nộp hồ sơ đăng ký
1/ Nộp hồ sơ đăng ký
2/ Theo dõi danh sách trúng tuyển
2/ Theo dõi danh sách trúng tuyển
3/ Đóng phí và hoàn tất hồ sơ nhập học
3/ Đóng phí và hoàn tất hồ sơ nhập học
4/ Nhận lớp, nhập học
4/ Nhận lớp, nhập học