Câu chuyện thành công

Nguyễn Xuân Mai
Lớp: 12C1

- Học sinh Giỏi cấp Tỉnh – Khuyến khích 

- Sách hay cho tôi & bạn cấp Tỉnh – Giải Nhất 

- Đại sứ Văn hóa đọc Quốc gia – Giải Khuyến khích 

- Báo tường cấp trường – Giải nhì 

- Mô hình lớn lên cùng sách cấp trường – Giải ba 

Nguyễn Xuân Mai
Hoàng Minh Thi
Lớp: 11B1
- Giải nhì – Hùng biện Tiếng Anh cấp trường 

- Học bổng New Zealand edition of the AFS Global Competence Certificate 

- Học bổng “Helping Hands: Improve Vietnam by Helping the ” in CMPAZ’ 7 week “ LEARN BY DOING Program  
Hoàng Minh Thi
Lê Nhật Nguyên
Lớp: 12C3
- Huy chương Vàng – Hội khỏe Phù Đổng Đồng Nai – 200m sãi 

- Huy chương Đồng – Hội khỏe Phù Đổng Đồng Nai – Tiếp Sức 

- Huy chương Đồng Tỉnh Đồng Nai – Bơi sãi 100m 

- Huy chương Bạc Tỉnh Đồng Nai – Bơi sãi 50m 
Lê Nhật Nguyên