Câu chuyện thành công

Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Lớp: 11B7

- Học sinh 3 Tốt Tỉnh Đồng Nai 2023
- Học sinh Giỏi cấp Tỉnh - Giải Nhì: Môn Văn
- Đại sứ Văn hóa đọc Đồng Nai 2023 - Giải Khuyến khích
- Mô hình lớn lên cùng sách cấp trường - Giải ba
- Hội thi Khoa học kỹ thuật Đồng Nai 2024 - Giải Tư

Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Phạm Phan Vân Thùy
Lớp: 11B7

- Học sinh 3 Tốt Tỉnh Đồng Nai 2023
- Học sinh Giỏi cấp Tỉnh – Giải Khuyến Khích: Môn Văn
- Đại sứ Văn hóa đọc Đồng Nai 2023 – Giải Ba
- Hội thi Khoa học kỹ thuật Đồng Nai 2024 - Giải Ba

Phạm Phan Vân Thùy
Nguyễn Thị Thu Hà
Lớp: 11B1

- Huy chương Vàng – Hội khỏe Phù Đổng Đồng Nai 2024 – 100m Tự do nữ 
- Huy chương Đồng – Hội khỏe Phù Đổng Đồng Nai 2024 – 200m Tự do nữ 
- Huy chương Đồng – Hội khỏe Phù Đổng Đồng Nai 2024 – 50m Bướm nữ 
- Huy chương Vàng - Giải Bơi học sinh tỉnh Đồng Nai – 50m & 100m Ếch nữ, 100m Tự do nữ
- Huy chương Bạc - Giải Bơi học sinh tỉnh Đồng Nai – 50m Tự do nữ

Nguyễn Thị Thu Hà