18.03 2022

Sinh hoạt câu lạc bộ (CLB)

Giúp học sinh được sinh hoạt cùng các thành viên cùng sở thích, năng khiếu, với 18 CLB thuộc các lĩnh vực: Học thuật, Khoa học Kỹ thuật, Mỹ Thuật, Thể thao, Văn nghệ,…