17.08 2023

HỌC SINH IGC CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân nhằm xác định chính xác danh tính một người, bao gồm trong những nội dung sau: họ tên, ngày sinh, lớp, trường, địa chỉ nhà, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại,… Học sinh cần hiểu tầm quan trọng của thông tin cá nhân và biết cách bảo vệ chúng, tránh các hành vi xâm phạm quyền riêng tư.  
Cùng tham khảo và lưu ý các nội dung sau mà IGC chia sẻ trong chuyên mục Bảo vệ Trẻ em: 
Không chia sẻ công khai các thông tin cá nhân với những người không quen biết, tránh người lạ sử dụng với mục đích xấu 
Không chụp, quay và gửi những bức ảnh/video nhạy cảm đến bất cứ ai để hạn chế rủi ro những hình ảnh/video này bị lưu trữ, chia sẻ hoặc lạm dụng 
Học cách thiết lập cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội: cài đặt mật khẩu cho các ứng dụng học tập, tương tác và lưu trữ thông tin; thiết lập chế độ riêng tư/bạn bè,…
Đăng xuất tài khoản thư điện tử, mạng xã hội, ứng dụng tương tác ngay sau khi sử dụng trên thiết bị điện tử chung 
Ghi nhớ những điểu này để bảo vệ chính mình và người thân, các em nha!