07.09 2023

NGOẠI KHÓA MRACE MÙA 4: THANH XUÂN RỰC RỠ

  Sôi động - hấp dẫn - bổ ích tất cả chỉ có tại "CUỘC ĐUA KÌ THÚ – MRACE MÙA 4" Lê Quý Đôn - Long Bình Tân. 
Học sinh hợp lực cùng nhau tham gia cuộc đua vượt qua 21 thử thách - trên khuôn viên nhà trường - cùng 66 đội chơi đến từ các lớp 11, 12 để tìm ra nhà vô địch.
Sau cuộc đua, tất học sinh đã được trang bị đầy đủ hành trang bao gồm:
Một rổ Kỹ năng sống
Một giỏ kiến thức Toán - Văn - Anh
Một chai các thông tin thời sự - luật an toàn giao thông
Một ký bắt trend và sáng tạo.
Một  tỷ tinh thần hợp lực, cộng hưởng, kết nối
Tất nhiên là không thể thiếu 1 tấn năng lượng nhiệt huyết tràn đầy chứa trong một trái tim máu lửa!!!! Tất cả làm nên mảnh ghép Thanh xuân rực rỡ tại Lê Quý Đôn - Long Bình Tân.