Hoạt động học sinh

NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG
14.08 2023
Khi ta yêu thương, ta luôn cố gắng để trở thành con người tốt đẹp hơn. Khi chúng ta cố gắng để tốt đẹp hơn, mọi thứ quanh ta cũng trở nên tốt đẹp hơn. (Paulo Coelho)
Xem chi tiết
NGOẠI KHÓA VUI CÙNG TOÁN HỌC: THIẾT THỰC – ỨNG DỤNG – BỔ ÍCH
08.08 2023

Khi toán học không chỉ xuất hiện ở hình thức học thuật, đến với buổi ngoại khóa “Vui cùng toán học” học sinh được tiếp cận toán học qua các  trò chơi, ứng dụng trong đời sống cùng những nội dung lý thú… 

 

Xem chi tiết
HỌC SINH IGC TUÂN THỦ NGHIÊM CHỈNH CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA GIAO THÔNG
08.08 2023
Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông một cách có ý thức giúp chúng ta giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. 
Xem chi tiết
HỌC SINH IGC TÔN TRỌNG, GIỮ GÌN VÀ BẢO VỆ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP
03.08 2023
Là một phần không thể thiếu của hành tinh, cảnh quan môi trường mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của muôn loài.
Xem chi tiết