25.05 2023

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP - KIM CHỈ NAM CHỌN NGÀNH CÙNG GEN Z

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, thị trường lao động với vô vàn nghề nghiệp mới đầy thách thức đang thu hút sự chú ý của giới trẻ, GenZ hiện nay. 

Trước xu hướng phát triển , nhà trường luôn tạo điệu kiện giúp học sinh có nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi và tiếp cận với nhiều ngành, nghề khác nhau từ rất sớm và có sự lựa chọn riêng cho mình. Để chuẩn bị cho hành trang nghề, mỗi người đều có những tiêu chí, những phương pháp để thay đổi bản thân, bổ sung các kỹ năng mềm, kỹ năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ để bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại.

Thông qua hoạt động hương nghiệp trong và ngoài nhà trường. Nhà trường tin rằng mỗi sĩ tử khi bước vào ngưỡng cửa quan trọng nhất cuộc đời mình chắc chắn có đủ kinh nghiệm, tri thức, kĩ năng để chọn ngành nghề thắp sáng tương lai.